RU | LV | EN
KRAVAS APDROŠINĀŠANA UN JURIDISKIE PAKALPOJUMI

Diemžēl, paredzēt visus iespējamos apstākļus, kuri var rasties kravas piegādes laikā nav iespējams, tāpēc vienmēr pastāv preces sabojāšanās risks. Lai izvairītos no finansiāliem zaudējumiem, mēs sniedzam mūsu klientiem kravas apdrošināšanas pakalpojumus, apmēros, kas ir spējīgi kompensēt jebkāda veida neparedzētus atgadījumus ar kravu. Apdrošināšana stājās spēkā no kravas aizsūtīšanas momenta un ir spēkā līdz momentam, kad to saņem saņēmējs. Turklāt, apdrošināšana aizsargā klientu visos bīstamajos etapos, piemērām - kravas pārdzīšanā, izkraušanā un uzglabāšanā tranzīta noliktavās. Ja mūsu klientam rodas jebkāda cita veida sarežģījumi vai šaubīgas situācijas, mēs viņam sniedzam juridisko palīdzību. Mūsu speciālistiem pietiek kompetences operatīvi risināt praktiski jebkāda veida juridiskos jautājumus, kas ir saistīt ar administratīvajām, transporta un muitas lietām. Turklāt, tiek ņemta vērā konkrētās valsts likumdošana, kā arī bieži mainošās starptautisko līgumu normas.

NOSŪTIT